Strona Tematyczna!
  • Aktywność przedsiębiorcza Romana Ziemiana

    Roman Ziemian to założyciel platformy społecznościowej, łączącej przedsiębiorców działających w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego FutureNet. Działacz Roman Ziemian kierowca od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną, kulturalną oraz edukacyjną na…

    Read more