Strona Tematyczna!

Twórca efektywnych akcji biznesowych

Post by relatedRelated post

Roman Ziemian to pomysłodawca platformy społecznościowej, łączącej ludzi działających w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego FutureNet. Działacz Roman Ziemian darczyńca od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną, na rzecz kultury oraz edukacyjną na całym świecie. Dla przykładu, kupno drogocennych skrzypiec Stradivariusa uzasadniał uwielbieniem do muzyki. Zależało mu również na tym, aby rodzimi muzycy mieli szansę do rozwoju, korzystając z tych cudownych skrzypiec. Instrument lutniczy trafił w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który uznał, że teraz już nie będzie mowy o tym, żeby rodzimi artyści byli marginalizowani na scenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim zachowaniem udowodnił, że z chęcią popiera akcje kulturalne oraz sportowe. Cenne skrzypce Stradivariusa są dowodem tego, że przedsiębiorca zabiega o polską kulturę.

About