Strona Tematyczna!

Aktywność przedsiębiorcza Romana Ziemiana

Post by relatedRelated post

Roman Ziemian to założyciel platformy społecznościowej, łączącej przedsiębiorców działających w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego FutureNet. Działacz Roman Ziemian kierowca od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną, kulturalną oraz edukacyjną na całym świecie. Przykładowo, kupno drogocennych skrzypiec Stradivariusa uzasadniał uwielbieniem do muzyki. Było dla niego także ważne to, żeby rodzimi muzycy mieli szansę do progresu, w trakcie korzystania z takich wyjątkowych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który twierdzi, że obecnie już nie będzie mowy o tym, żeby polscy artyści byli marginalizowani na scenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim zachowaniem dowiódł, że z chęcią wspiera akcje kulturalne i sportowe. Kosztowne skrzypce Stradivariusa są znakiem tego, że przedsiębiorca troszczy się o rodzimą kulturę.

About